Předchozí Obsah Další

Databázové centrum STN International

Je dostupné např. z adres (URL):

Tato databázová síť se skládá ze 3 nezávislých, ale technicky a organizačně spolupracujících center: CAS v USA (Chemical Abstract Services), FIZ Karlsruhe v Německu a JICST v Japonsku. Jde o největší databázové centrum pro oblast vědeckotechnických informací (více než 200 bází dat) prakticky ze všech oborů lidské činnosti, více s důrazem na přírodní a technické vědy. Poměrně zajímavé jsou zde soubory patentových informací.

Do databází STN International se z Internetu dostaneme několika způsoby - přes protokol Telnet a přes WWW rozhraní (http://stnweb.cas.org, http://stnweb.fiz-karlsruhe.de), ale také přes původní a prvotní speciální WWW rozhraní STN Easy (http://stneasy.cas.org).

Příklad:

Průběh rešerše v databázovém centru STN International via Telnet protokol. Podobný postup, jen málo odlišný a upravený pro komunikaci s WWW rozhraním, je možné realizovat přes STN Easy či STN Web. Téma rešerše se týká problematiky intranetů a jejich aplikace v podnikové sféře.

V následujícím příkladě není podstatná syntaxe příkazů dotazovacího jazyka, který se jen pro zajímavost nazývá Messengera. Také není nutné podrobné vysvětlení rešeršní strategie (bylo by obsahem přednášky trochu odlišného zaměření) - nicméně vše je celkem názorné z dokumentovaného příkladu. Nechť následující záznam s komentářem vnímá čtenář přednášky spíše v seznamovacím pohledu, jak se dá pracovat s databází a jaké informace se dají získat a jak by tyto typy informací mohly být prospěšné v jeho práci. Je nám známo, že jen malé procento odborných pracovníků v oblastech všech zaměření je informováno o možnostech online databází a ještě menší procento je využívá ke své práci. Ve vyspělých zemích je používání podobných systémů téměř samozřejmostí a součástí odborné práce, včetně obchodní činnosti. Zde uvedené postupy není však nutné znát, pokud víme, kdo (jaký informační broker) je nám schopný informační servis poskytovat. Příklad je delší, ale nepovažujeme jej za zbytečný.

Začínáme příkazem "FILE", který můžeme zkrátit na "FIL" a který otvírá báze dat:

=> fil stng

V této databázi se pohybujeme (jde o pomocnou databázi, kde jsou k dispozici například nápovědy, popisy databází a neúčtuje se příliš strojový čas) s minimálními náklady, což umožní např.efektivní odladění dotazu (i když bez adekvátní odezvy frekvenčního výskytu termínů, jako by tomu bylo v "ostrých" databázích) nebo "zaparkování" v této bázi pro případné další promýšlení dotazu. K odladění se používají velmi výhodně i tzv. learning files neboli cvičební databáze. Nezkušený rešeršér (uživatel) obvykle o těchto chytrých detailech vyhledávání neví. Databáze typu STN Guide, Home (rovněž je obdobná báze dat v Dialogu) se nachází v prakticky každém databázovém centru.

FILE `STNGUIDE' ENTERED AT 16:33:10 ON 18 APR 1997
USE IS SUBJECT TO THE TERMS OF YOUR CUSTOMER AGREEMENT
COPYRIGHT (C) 1997 AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, JAPAN SCIENCE
AND TECHNOLOGY CORPORATION, AND FACHINFORMATIONSZENTRUM KARLSRUHE
FILE CONTAINS CURRENT INFORMATION.
LAST RELOADED: Apr 11, 1997 (970411/UP).

Teprve nyní následuje vstup do "ostré" databáze ABI/Inform (tato databáze patří mezi nejprestižnější bibliografické a částečně i plnotextové databáze pro ekonomické, marketingové, obchodně-technické informace prakticky ze všech oborů. Její excerpční základna je úctyhodná - na 1000 odborných titulů časopisů.

=> fil abi-inform
COST IN DEUTSCHMARKS SINCE FILE TOTAL
ENTRY SESSION
FULL ESTIMATED COST 0,00 6,02
FILE `ABI-INFORM' ENTERED AT 16:33:30 ON 18 APR 1997
COPYRIGHT (C) 1997 University Microfilms, Inc.
FILE COVERS 1971 TO Apr 14 (970414/ED)
=> set ran=(1996-1997)
SET COMMAND COMPLETED
=> s l2
L5 357 INTRANET/TI

Některé systémy pracují s možností tzv. volného a bezplatného prohlédnutí výsledku či mezivýsledku. V každém systému je to pochopitelně jiné. V STN International je jedním z tzv. free formátů příkaz SCAN nebo TRIAL. Uživatel sice vyhodnotí relevanci a postup, ale zákonitě nedostane bližší identifikaci dokumentu (např. bibliografické údaje). Tyto údaje jsou totiž už účtovány, protože dokument již přesně identifikují.

=> d scan
L5 357 ANSWERS ABI/INFORM COPYRIGHT 1997 UMI
TI The top 25 companies providing ***intranet*** software
CC 9190 United States; 9000 Short article; 8302 Software & computer
services industry; 5250 Telecommunications systems
CT Software industry; Intranets; Ratings & rankings; Manycompanies
CO Adobe Systems Inc (DUNs No.: 10-209-6559; Ticker Symbol: ADBE)
Borland Co Ltd
Lotus Development Corp (DUNs No.: 01-185-0484; Ticker Symbol: LOTS)
Marimba Inc
Microsoft Corp (DUNs No.: 08-146-6849; Ticker Symbol: MSFT)
GT US

Nyní přijde změna databáze. Rešeršní strategie se v tomto konkrétním systému (STN International) automaticky převádí do další databáze a pracovat můžeme prakticky se stejným seznamem položek a ve stejném pořadí položek. V jiných systémech to může být odlišné, např. se musí rešeršní strategie uložit do nějakého pomocného souboru, který se pak v nové databázi vyvolá. Současně s přechodem do další databáze uživatel obdrží informaci o dosavadní útratě financí od začátku relace (v tomto případě je cena uvedena v německých markách).

Dá se samozřejmě pracovat i v tzv. multifile searching, tedy režimu, kdy otevřeme několik databází (někdy i několik desítek) databází najednou. Rešeršér si musí ale uvědomit, že se spustí účtování za časy připojení do báze (tzv. connect time) všech otevřených bází dat, což může být velice nákladné (používá se občas pro určité speciální postupy, s kterými nechceme čtenáře v tuto chvíli zatěžovat).

Jen pro zajímavost: při otevření několika databází s podobnou tématikou lze vylučovat duplicitní dokumenty (speciálním příkazem, který je používán spíše pokročilými uživateli) a usnadní se a zlevní např. objednávka primárních dokumentů, sníží se často i rovněž cena rešerše (neplatí vždy, také není od věci vidět jeden problém z pohledů více databází).

=> fil promt
COST IN DEUTSCHMARKS SINCE FILE TOTAL
ENTRY SESSION
FULL ESTIMATED COST 4,14 10,16
FILE `PROMT' ENTERED AT 16:35:29 ON 18 APR 1997
COPYRIGHT (C) 1997 Information Access Company. All rights reserved.
FILE COVERS 1978 TO 18 APR 1997 (970418/ED)
This file contains CAS Registry Numbers for easy and accurate
substance identification.
=> s l2
L6 2000 INTRANET/TI

Tak velký počet dokumentů (2000) je neúčelné zobrazovat či přebírat do souboru nebo tisku, a tak zkušený rešeršér by prováděl omezení dle dalších kritérií, až by se např. dopracoval k několika, maximálně několika desítkám, ale relevantních dokumentů. My jsme neprováděli rešerši konečnou, tedy dokonanou do závěru s optimálním a přiměřeným počtem dokumentů, ale s účelem ukázat, jak velké množství dokumentů se na dané téma "intranetů" vyskytuje v jedné bázi dat (navíc slovo "intranet" je obsaženo a omezeno do titulku (TI položka ve struktuře báze dat), co teprve volně v abstraktech nebo plných textech). Omezili jsme se také na informace od roku 1996 (patrné z rešeršní strategie).

=> s l6 ran=(1996-1997)
L7 1975 INTRANET/TI
=> d scan
L7 1975 ANSWERS PROMT COPYRIGHT 1997 IAC
TI ***Intranet*** Issues Examined; New forum looks at the
procedural issues of linking intranets to business functions
WC 735
*FULL TEXT IS AVAILABLE IN THE ALL FORMAT*
CT *PC7372000 Computer Software
CC *EC240 Marketing procedures
GT *CC1USA United States
=> fil stng
COST IN DEUTSCHMARKS SINCE FILE TOTAL
ENTRY SESSION
FULL ESTIMATED COST 3,06 13,22
FILE `STNGUIDE' ENTERED AT 16:36:49 ON 18 APR 1997
USE IS SUBJECT TO THE TERMS OF YOUR CUSTOMER AGREEMENT
COPYRIGHT (C) 1997 AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, JAPAN SCIENCE
AND TECHNOLOGY CORPORATION, AND FACHINFORMATIONSZENTRUM KARLSRUHE
FILE CONTAINS CURRENT INFORMATION.
LAST RELOADED: Apr 11, 1997 (970411/UP).

Následující databáze Newsletter Database patří mezi nejlepší a nejznámější plnotextové systémy obsahující stovky titulů zdrojů primárních dokumentů ze všech oborů, ale s obchodně-ekonomickým nebo obchodně-technickým zaměřením. Tato databáze je vystavována rovněž v několika světových databázových centrech (ne tedy jen v STN International) a je typickým představitelem full-textové báze dat.

=> fil nldb
COST IN DEUTSCHMARKS SINCE FILE TOTAL
ENTRY SESSION
FULL ESTIMATED COST 0,00 13,22
FILE `NLDB' ENTERED AT 16:39:02 ON 18 APR 1997
COPYRIGHT (C) 1997 Information Access Company. All rights reserved.
FILE COVERS 1988 TO 18 APR 1997 (970418/ED)
=> s l2
L8 991 INTRANET/TI
=> s l2 ran=(1996-1997)
L9 971 INTRANET/TI
=> d all 1-2
L10 ANSWER 1 OF 30 COPYRIGHT 1997 IAC
AN 97:134949 NLDB
TI APPLE COMPUTER: Four key points to Apple's Internet/ ***Intranet***
***strategy***
SO M2 Presswire, (13 Mar 1996) .
PB M2 Communications
DT Newsletter
LA English
WC 689
TX M2 PRESSWIRE-13 March 1997-APPLE COMPUTER: Four key points to
Apple's Internet/Intranet strategy (C)1994-97 M2 COMMUNICATIONS LTD
RDATE:120397
* Apple is extending its expertise in publishing to the
Internet/intranet
The Internet is many things to many people. No one company will be
able to play a leading role in all aspects of the Internet. Apple's
primary contribution to the Internet is in allowing our customers to
take full advantage of the Internet as a new medium for publishing.
Because the Internet is the first all-digital publishing medium,
technology plays a key role in every aspect of the publishing
process---from content creation, to content distribution, to content
consumption. As a result, new types of content will emerge: not just
text, graphics, and multimedia, but also interactive and executable
content. Publishing ...
...
CONTACT: Diane Hayward, Apple Computer, Inc. Tel: +1 408 974-0180
e-mail: hayward1@apple.com Russell Brady, Apple Computer, Inc. Tel:
+1 408 974-6877 e-mail: brady2@apple.com
*M2 COMMUNICATIONS DISCLAIMS ALL LIABILITY FOR INFORMATION PROVIDED
WITHIN M2 PRESSWIRE. DATA SUPPLIED BY NAMED PARTY/PARTIES.*
COPYRIGHT 1996 M2 Communications
Subscription: $ unavailable. Published 260 times per year. Contact
M2 Communications, PO Box 505, Coventry, England CV2 5YA. Phone
44-1203-634700.
CT CE Computers and Electronics

A pokračovali bychom dále až ke konci relace a k závěrečné ceně (účtu) za relaci. (Malé upozornění: čím dál více se textu objevují odkazy na E-Mail nebo URL organizací nebo lidí, které je možno přímo kontaktovat a navázat spolupráci, čímž se informativnost těchto dokumentů ještě zvyšuje.)

=> fil stng
COST IN DEUTSCHMARKS SINCE FILE TOTAL
ENTRY SESSION
FULL ESTIMATED COST 50,70 63,92
FILE `STNGUIDE' ENTERED AT 16:42:37 ON 18 APR 1997
USE IS SUBJECT TO THE TERMS OF YOUR CUSTOMER AGREEMENT
COPYRIGHT (C) 1997 AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, JAPAN SCIENCE
AND TECHNOLOGY CORPORATION, AND FACHINFORMATIONSZENTRUM KARLSRUHE
FILE CONTAINS CURRENT INFORMATION.
LAST RELOADED: Apr 11, 1997 (970411/UP).

Odpojení od systému se může uskutečnit několika způsoby: "log y" znamená definitivní odpojení, "log h" rovněž, ale s možností hodinového zachování rešeršní strategie, aniž bychom použili nějakého ukládacího příkazu typu "save history", jako tomu bývá v jiných případech. Pokud se tedy rozhodneme do hodiny pracovat na doplnění rešerše a připojíme se, je to elegantní řešení a pomoc, protože navážeme tam, kde jsme skončili.

=> log h
COST IN DEUTSCHMARKS SINCE FILE TOTAL
ENTRY SESSION
FULL ESTIMATED COST 0,00 63,92
SESSION WILL BE HELD FOR 60 MINUTES
STN INTERNATIONAL SESSION SUSPENDED AT 16:43:37 ON 18 APR 1997

Téměř totožnou rešerši by bylo možné realizovat přes WWW rozhraní centra STN International, také dalšího WWW rozhraní, které jsme zmínili - STN Easy). Systém STN Easyverzi pro začátečníky i pro pokročilé a volba záleží na našich zkušenostech. Cenová struktura rešerše realizované ve webovském rozhraní bývá trochu odlišnější než u klasické (např. i přes Telnet) rešerše. Ceníky je možné aktuálně prostudovat na základní WWW prezentaci. Obecně se dá říci, že se více a více uplatňuje model snižování účtování pobytu v bázi dat a navyšování plateb za zobrazení dokumentů. Ale záleží na systému a v jakém rozhraní komunikujeme.


Warning: Missing argument 1 for fullhdr() in /usr/local/apache/htdocs/docs/htmlhdr.php3 on line 28

Warning: Cannot add header information - headers already sent by (output started at /usr/local/apache/htdocs/docs/htmlhdr.php3:5) in /usr/local/apache/htdocs/docs/htmlhdr.php3 on line 3
Předchozí Obsah Další